Kinetic Control

16-07-2018

Marcel Hut heeft de eerste 4 dagen van een 6-daagse cursus gedaan over Kinetic Control en is enorm enthousiast over deze benadering.

Wat houdt dit nu in: er wordt geprobeerd de gehele beweegketen zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zo optimaal mogelijk controle te hebben. En soms lukt dit niet zo goed. Ik kan dit het beste uitleggen met een voorbeeld. 

Men heeft bijvoorbeeld een periode last van rugklachten. Vaak is er dan één of twee wervel(s) die even niet zo goed mee willen werken. Door pijn en ongemak hebben we even minder controle over deze wervel(s). Meestal gaan deze klachten vanzelf weer over. Echter binnen het concept van Kinetic Control wordt ervan uit gegaan dat dit vaak met compensatie strategieën gebeurd zonder dat we hier weet van hebben. Het onvermogen van het niet kunnen bewegen van het betreffende werveltje wordt gemaskeerd door andere wervel(s) harder te laten werken. Overigens verloopt dit proces in eerste instantie zonder symptomen. Binnen ditzelfde concept wordt er dan vanuit gegaan dat het betreffende werveltje controle verlies heeft en dat daarmee in het totale patroon van bewegen een verstoring optreedt 

Bij Kinetic Control wordt de functie van het werveltje met specifieke oefeningen hersteld, er wordt geprobeerd om de controle van het werveltje en dus over de gehele keten weer controle te hebben, zodat er binnen de gehele wervelkolom minder/geen (over) compensatie meer hoeft plaats te vinden.

Al met al een concept dat niet nieuw is, maar met de beschreven cursus in een nieuw jasje gestoken geeft dit wel weer nieuwe inzichten. Ik ben erg enthousiast geworden over het principe van de cursus. Er is weer een puzzelstukje op zijn plaats gekomen om naar het totale plaatje van de mens te kijken.  

Het enthousiasme is zo groot geworden dat ik met Karin van Baaren een rugscholing ga ontwikkelen volgens het Kinetic Control concept. Nadere informatie hierover volgt nog. 

Heb je vragen over Kinetic Control of wil je weten of het iets voor jou is: neem dan contact op met Marcel Hut via hut@anthroposvooburg.nl 
Tot ziens in de praktijk! 

Meer nieuws >>>